2521020871 Καλός Αγρός, Δράμα mixalis_jcb@yahoo.gr
hero image
banner image

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ & ΧΟΑΝΩΝ

Διαθέτουμε υπηρεσίες ενοικίασης κάδων σε διάφορα μεγέθη και ανάλογα το είδος μπαζών που υπάρχει σε κάθε έργο. Ακόμη, χοάνες που εξυπηρετούν στο σωστό τρόπο ρίψης αποβλήτων μέσα στον κάδο και είναι εύχρηστες όταν πρόκειται για όροφο.

 


 

 
Ποια είναι η διαδικασία;
 
1. Τηλεφωνείτε ή στέλνετε email για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για ενοικίαση και να πάρετε προσφορά.
2. Ελέγχουμε τη σύμβαση με το σύστημα ανακύκλωσης της ΑΝΑΚΕΜ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, το γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη Σύμβασης με το σύστημα ανακύκλωσης και τα στοιχεία Σχέδιου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ).
3. Προγραμματισμένη τοποθέτηση κάδου.
4. Παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων στη μονάδα ΑΕΚΚ που διαθέτουμε.
5. Κοστολόγηση αποβλήτων και βεβαίωση παραλαβής περαίωσης εργασιών με σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚΚ.
 

 


 

Για την σωστή εξυπηρέτηση σας τηλεφωνήστε μας
για να κλείσετε ραντεβού για την δική σας ενοικίαση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ