2521100375,2521020871 Καλός Αγρός, Δράμα mixalis_jcb@yahoo.gr
Search Close
hero image
banner image
 
 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΔΩΝ


Η Γεωργιάδης Μιχαήλ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον τομέα της συλλογής και μεταφοράς στερεών (μη επικίνδυνων) απόβλητων, χρησιμοποιώντας ανάλογο εξοπλισμό και ειδικευμένο προσωπικό. 

Πιο συγκεκριμένα, παρέχουμε άρτιες υπηρεσίες ενοικίασης κάδων, αποκομιδής, συλλογής, διαχείρισης, επεξεργασίας , απορριμμάτων, μπαζών και ανακυκλώσιμων υλικών με σύγχρονα μέσα και ταχύτατη απόκριση.

 


 

Ενδιαφέρεστε για Ενοικίαση Κάδου;

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ