2521020871 Καλός Αγρός, Δράμα mixalis_jcb@yahoo.gr
hero image
banner image
 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ


Η εταιρία μας εξυπηρετεί ένα πλήθος εργασιών με τη βοήθεια μηχανικών, από τεχνικά έργα και οικοδομικές άδειες έως ενεργειακές μελέτες εξυπηρετούμε και ενημερώνουμε ώστε να ολοκληρωθεί σωστά το κάθε έργο.

 

 
 
Ενδεικτικά κάποιες από τις υπηρεσίες μηχανικών:
  Ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) Μελέτες
  Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
  Μελέτη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | Ύδρευση - Αποχέτευση, Όμβρια
  Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
  Αρχιτεκτονική Μελέτη
  Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
  Άδειες Κατεδαφίσεως
  Σύνταξη Φακέλου για Σύμβαση με σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ
  Μελέτη Πυρασφάλειας
  Συμπλήρωση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ)
 
 

 


 

Τηλεφωνήστε μας ώστε να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού και να συζητήσουμε λύσεις για την υπόθεση σας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ